La funció de la teràpia ocupacional a les residències per a gent gran

Els i les professionals que desenvolupen la professió de la teràpia ocupacional estan dotats d'uns coneixements sociosanitaris englobats dins de l'àmbit de la rehabilitació, els quals permeten la intervenció en tres àmbits: automanteniment, productivitat i oci de la persona.

Llegir més