Especialitats

A Residencial Sant Gervasi tenim personal qualificat i instal·lacions especialitzades per atendre a les persones grans amb tota mena de malalties o lesions.

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i atenció a les persones amb necessitats específiques avaluem les necessitats i l’historial mèdic de cada persona cas a cas i determinem la zona de la residència i les cures que necessita juntament amb l’equip mèdic i els familiars.

L’objectiu és atendre a tots i totes les residents de la residència Sant Gervasi Parc de forma individualitzada, atenent totes i cada una de les seves necessitats. El benestar i la salut són peces fonamentals que regeixen el treball dels i les professionals que conformen l’organització.

L’atenció personalitzada és una de les nostres característiques principals i per això, es realitzen reunions periòdiques amb els residents i amb els seus familiars. D’aquesta manera, podem assegurar el benestar físic, emocional i cognitiu.