Musicoteràpia

La musicoteràpia és definida com l’ús de la música i/o els seus elements (sons, ritme, harmonia i melodia) per promoure i facilitar la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment i l’expressió satisfent les necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives de les persones.

Aquesta activitat es pot realitzar de 4 formes diferents segons el tipus d’experiència musical que es necessiti: la improvisació, la recreació, la composició i l’escolta.

Els beneficis d’aquesta activitat són múltiples, entre ells destaquen: l’augment de la capacitat d’aprenentatge, la millora de l’orientació, l’augment de la capacitat d’atenció i la concentració i l’estimulació de la comunicació i el llenguatge. També el manteniment de la mobilitat de les articulacions i la força de la musculatura, la relaxació i la disminució dels nivells d’ansietat.

Sol·licita informació

Telèfon: 93 418 78 65
contacte@residencialsantgervasiparc.com
Teodora Lamadrid, 7-15
08022 Barcelona
6 hrs - 21 hrs
Tots els dies