Rehabilitació funcional

La rehabilitació funcional engloba un conjunt de procediments, activitats, intervencions i estratègies terapèutiques dissenyades per ajudar les persones a recuperar, mantenir o millorar les seves capacitats funcionals. Això pot incloure la millora de la força muscular, la mobilitat, la coordinació i l’equilibri, així com la reducció del dolor i la millora de la capacitat de realitzar les activitats quotidianes.

A Residencial Sant Gervasi Parc, utilitzem la rehabilitació funcional per ajudar als residents a mantenir la seva independència i millorar la seva qualitat de vida. La duem a terme pel nostre equip de professionals de la salut que inclou fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs i altres professionals.

La rehabilitació funcional ajuda a recuperar, mantenir o millorar les capacitats funcionals

rehabilitacion

El procés de rehabilitació funcional comença amb una avaluació completa del resident per determinar-ne les necessitats individuals i els objectius de rehabilitació. A partir d’aquí, es desenvolupa un pla de tractament individualitzat que pot incloure exercicis d’enfortiment i mobilitat, teràpia de manipulació i massatge, teràpia ocupacional per millorar la capacitat de desenvolupar activitats quotidianes. També treballem amb teràpies grupals per abordar temes com la socialització i la comunicació.

Durant el procés de rehabilitació funcional, es fa un seguiment acurat del progrés del resident i s’ajusta el pla de tractament segons calgui. L’objectiu final és ajudar al resident a millorar les seves capacitats físiques, psicològiques, mentals i socials mantenint la seva independència el major temps possible.