Alzheimer

Què és l’Alzheimer?

L’ Alzheimer és el tipus de demència més freqüent. És una malaltia celebral que es caracteritza per la perdua progressiva de la memòria, així com per altres símptomes cognitius, com alteracions en el llenguatge, pèrdua de l’orientació i canvis en el comportament i la personalitat. De manera progressiva, la persona amb Alzheimer va perdent capacitats per ser autònoma i dur a terme activitats quotidianes, amb la qual cosa, en fases avançades, necessitarà atencions durant tot el dia.

Causes de l’Alzheimer

Les causes de l’Alzheimer són encara desconegudes i cada vegada hi ha més estudis que les atribueixen a una combinació de factors de risc no modificables i modificables. El primer factor no modificable és l’edat. Encara que l’Alzheimer no és una conseqüència directa de l’envelliment, si apareix acostuma a ser a partir dels 65 anys, tot i que hi ha casos d’Alzheimer en edats més joves (a partir dels 40 anys). Un altre factor no modificable és la genètica, encara que no acostuma a ser determinant. D’una banda, entre els factors de risc trobem els relacionats amb la salut cardiovascular (hipertensió, diabetis, hipercolesterolemia, tabaquisme, obesitat…) i amb l’estil de vida (alimentació, activitat física, comportament social).

Quin és el tractament de l’Alzheimer?

L’Alzheimer és una malaltia progressiva i irreversible que produeix lesions neurodegeneratives al cervell de les persones que la pateixen. Actualment encara no existeix un tractament per prevenir o aturar l’Azheimer, no obstant, hi ha medicaments i teràpies que poden millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer de forma notable.

Unitat especialitzada en Alzheimer

Residencial Sant Gervasi Parc és una residència especialitzada en Alzheimer, que disposa d’una unitat especial per al tractament de les persones amb Alzheimer i altres tipus de demència. En ella, els residents o persones grans que acudeixen al centre de dia tindran sempre personal especializat a la seva disposició, així com les mesures necessàries per preservar la seva seguretat i benestar.