o intel·lectual

Discapacitat física

La discapacitat física o intel·lectual fa referència a la condició de persones que tenen una funció física o mental limitada o anul·lada respecte a la mitjana de la població.

Hi ha molts tipus i graus de discapacitat, per la qual cosa cada persona mereix una atenció personalitzada i unes cures específiques per a potenciar al màxim les seves habilitats.

A mesura que ens fem majors, augmenta la possibilitat de tenir alguna discapacitat física o intel·lectual, un fet que tenim molt en compte en la residència de tercera edat Sant Gervasi Parc, on avaluem cas per cas, cada tipus de discapacitat i establim, al costat dels familiars, el millor protocol per als nostres residents i persones que acudeixen al nostre centre de dia.