Psicomotricitat

La psicomotricitat és una tècnica o disciplina que té com a finalitat ajudar a les persones a desenvolupar al màxim el seu moviment corporal, la relació amb la resta, a controlar les seves emocions i coneixement, integrant tot entre si.

El terme psicomotricitat es divideix en dos: psicologia (psico) i motriu (motricitat). Per tant, quan es parla de psicomotricitat o psicomotriu ens estem referint a tot el que està relacionat amb la psicologia i la motricitat, així com a totes les complexes relacions entre aquests dos camps.

Aquesta activitat transversal ens ajuda a desenvolupar-nos com a persones i, per això, és una activitat clau a Sant Gervasi Parc. Aprenem, millorem i ens divertim.

Psicomotricidad

Sol·licita informació

Telèfon: 93 418 78 65
contacte@residencialsantgervasiparc.com
Teodora Lamadrid, 7-15
08022 Barcelona
6 hrs - 21 hrs
Tots els dies