Musicoteràpia per a gent gran: la connexió entre música i salut

En aquest article aprofundirem sobre una de les activitats que duem a terme a Sant Gervasi Parc i analitzarem tots els seus beneficis. Avui parlem sobre musicoteràpia per a gent gran, teràpia definida com l’ús de la música i/o els seus elements (so, ritme, harmonia i melodia) per a promoure i facilitar la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment i l’expressió satisfent les necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives de les persones.

La música és una experiència sensorial que pot activar totes les àrees cerebrals simultàniament. Per tant, és útil en teràpia perquè dispara el funcionament del cervell en el sentit emocional, cognitiu i físic. Amb les noves recerques que sorgeixen sobre la musicoteràpia per a persones majors, s’ha demostrat que és útil punt en rehabilitació, educació i en programes per a la millora del benestar.

Aquest tipus de teràpia és efectiva per a tractar uns certs trastorns o millorar la qualitat de vida dels i les residents de Sant Gervasi Parc. La musicoteràpia per a persones majors actua de dues maneres: activa (tocar instruments, cantar, interpretar la música) i receptiva (usar la música per a induir estats de relaxació). També s’utilitzen altres tècniques i formes artístiques de manera simultània a la música, com l’art dramàtic, la dansa o la pintura.

Beneficis de la musicoteràpia per a gent gran

La música acompanya a les persones des de temps ancestrals i costa imaginar un sol dia de les nostres vides sense que aquesta ens acompanyi d’una forma o una altra. La música ha estat i és un mitjà d’expressió i comunicació no verbal amb efectes motivacionals i emocionals.

Pel seu gran potencial que ens ajuda a expressar-nos, la música és teràpia ja que produeix efectes beneficiosos en el sistema sensorial, cognitiu i motor: estimula la creativitat, el pensament, el llenguatge, l’aprenentatge i la memòria. És un estímul agradable i plaent per al cervell que ajuda també a la relaxació.

Per això, la musicoteràpia per a gent gran aporta nombrosos beneficis, entre ells es troben els següents:

  • A nivell cognitiu: augment de la capacitat d’aprenentatge, millora de l’orientació, augment de la capacitat d’atenció i concentració i estimulació de la comunicació i el llenguatge
  • A nivell físic: manteniment de la mobilitat de les articulacions i força de la musculatura, relaxació i disminució dels nivells d’ansietat.
  • A nivell socioemocional: augment de les interaccions socials, millora de les habilitats socials i l’autoestima, prevé l’aïllament.

Formes de musicoteràpia segons el tipus d’experiència musical

La musicoteràpia per a gent gran es pot realitzar de 4 formes diferents segons el tipus d’experiència musical que es necessiti pot ser:

  • Improvisació: la persona crea la seva pròpia música cantant o tocant un instrument que se li proporcioni.
  • Recreació: es canta una cançó o es toca una peça musical ja composada, de memòria o llegint la lletra.
  • Composició: es composa una cançó o una peça musical sobre la base de les estructures musicals conegudes.
  • Escolta: escoltar música ja creada que estigui gravada o en viu (per exemple concert).

Cal diferenciar que un músicterapeuta no és un professor de música, és a dir, un músicterapeuta no és exclusivament una persona amb una àmplia educació musical, si no que va molt més allà. La musicoteràpia no és educació musical, ja que la música no és la fi, si no que és un mitjà per a produir canvis en l’individu.

La persona que es dedica a la teràpia musical promou canvis en les persones. En la majoria de les ocasions aquesta persona tindrà una formació musical i també en altres àrees de coneixement com a psicologia, educació, pedagogia, medicina, etc.

T’agradaria saber més sobre la residència per a gent gran Residencial Sant Gervasi Parc i les activitats que desenvolupem? Contacta’ns i et facilitarem tota la informació que necessites per prendre la millor decisió.