Els beneficis de la fisioteràpia geriàtrica

La geriatria és l’especialitat mèdica dedicada a l’estudi de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les malalties en la tercera edat. Per part seva, la fisioteràpia geriàtrica és una disciplina particular de la fisioteràpia, no per les tècniques emprades sinó per les seves maneres d’aplicació i l’adaptació a les persones d’avançada edat. Aquesta activitat és cada vegada més important per a facilitar la consecució i la millora de les aptituds funcionals, psicològiques i psicomotrius. A continuació, analitzarem tots els beneficis de la fisioteràpia geriàtrica.

La fisioteràpia geriàtrica és un complement essencial a l’hora de tractar diverses malalties pròpies de l’envelliment. Utilitza un conjunt de tècniques dirigides tant a la prevenció com al tractament de les diferents patologies.

Els principis generals de la fisioteràpia geriàtrica

Els principis generals de la fisioteràpia geriàtrica a la residència Sant Gervasi Parc han d’aplicar-se com a mesura general per a després aplicar les tècniques específiques corresponents al procés: mantenir la màxima mobilitat articular, mantenir o restaurar la independència en activitats de la vida diària, mantenir o incrementar la força muscular i aconseguir un bon patró de marxa i equilibri.

La creació d’un ambient psicològic favorable és fonamental, així com potenciar l’hàbit de la realització d’exercicis diaris i sense fatiga. Els objectius apuntaran a la prevenció d’un envelliment accelerat o inharmònic d’una degradació de les aptituds funcionals, havent d’actuar fonamentalment sobre: el sistema respiratori amb exercicis de control i regularització de la respiració, evitar contencions abdominals que augmentin la pressió, lluitar contra les posicions que deterioren el cos; el sistema locomotor, les possibilitats de locomoció condicionen la vida de relació i de comunicació de les persones, nombrosos factors influeixen en la locomoció de la gent gran: estat articular, grau de mineralització òssia, danys neurològics associats, estat cardiovascular i pulmonar, seqüeles de traumatismes.

Entre les mesures de les quals disposa la fisioteràpia geriàtrica per a millorar el sistema locomotor, es troben:

 • Massatge general circulatori i/o limfàtic.
 • Mobilitzacions actives: exercicis, gimnàstica individual o en grup.
 • Exercicis funcionals: desplaçaments laterals i oblics en associació amb una estimulació del control visual (ús d’objectes en moviment i de referències mitjançant colors o lluminositat).
 • Estimulació de l’equilibri: importància del sistema oculomotor i de la mobilitat cervical.
 • Activitat muscular: especialment estàtica.
 • Aprenentatge d’una rutina saludable.
 • Pràctica d’un esport adaptat a gimnàstica funcional.

Els seus beneficis 

La fisioteràpia geriàtrica proporciona a les persones majors la possibilitat d’envellir amb qualitat de vida. A través de tècniques utilitzades, és possible disminuir el dolor, millorar l’equilibri, reeducar la marxa, millorar la sensibilitat i funcionalitat articular, recuperar la qualitat de moviment, la força muscular i la flexibilitat perduda. Totes aquestes accions generen una millora de l’estat físic general i també produeixen canvis positius en l’estat anímic. 

La fisioteràpia geriàtrica té com a objectiu principal garantir l’autonomia de la persona i la comoditat en la realització de les seves activitats de la vida diària.

En quina situació està indicada la fisioteràpia geriàtrica?

Existeixen diverses patologies comunes que poden ser tractades de manera efectiva amb la fisioteràpia geriàtrica. Aquestes poden ser tant articulars, musculars, cognitives, etc.:

 • Artritis i osteoartritis
 • Reemplaçaments articulars, fractures de maluc…
 • Desordenis de la coordinació i l’equilibri
 • Parkinson, vessament cerebral, seqüeles de càncer, amputacions…
 • Demència i Alzheimer
 • Limitacions funcionals relacionades amb la mobilitat
 • Malalties cardíaques i pulmonars
 • Incontinència urinària i fecal

T’agradaria saber més sobre la residència per a gent gran Residencial Sant Gervasi Parc i les activitats que desenvolupem? Contacta’ns i et facilitarem tota la informació que necessites per prendre la millor decisió.